Har Ek Din Ki Shurvat Hoti Hai

Har Ek Din Ki Shurvat Hoti
Hai, Har Ek Din Ki Ending
Hoti Hai, Chirshmast Un
Tyhor Mein Se Hai, Jis Mein
Khushiyeo Ki Shurvat Hoti
Hai, Mary Chirshmast To All.