Gal: Is dress ka kya price hai

Gal: Is dress ka kya price hai? 
Shopkeeper: Sirf 5 kiss. 
Girl: Aur us dress ka? 
Shopkeeper: 10 kiss. 
Girl: Dono dress pack kar do, bill dadi dengi.
Bechara….